LarpStudio


Připravované projekty

L:\> Jharkendar larp - Žebrák  2019

L:\> Sedmý ráj - fantasy larp  2020

L:\> WARHAMMER larp: Pomsta - dark fantasy larp  2020

L:\> Gothic Vanilla - fantasy larp  2020

L:\> Pirate larp - zlato, šavle, klobouky  2020

L:\>

L:\>